Organisation

 

ORGANISATION

&

VEDTÆGTER

Hvad er DNOG

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe er en national tværdisciplinær gruppe af fagpersoner, der arbejder med primære hjernetumorer. DNOG er organiseret i en bestyrelse med bred repræsentation og en udpeget formand og sekretær. Hertil er der flere underudvalg, som f.eks. styregruppen for DNOR og udvalg for de enkelte fagområder.


DNOG blev etableret i 2005 og fungerer nu som dansk multidisciplinær cancergruppe (DMCG) for de primære hjernetumorer.

Bestyrelse


Neurokirurgi

Christian Bonde Pedersen            Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Jane Skjøth-Rasmussen               Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

René Laursen (formand)              Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital

Søren Cortnum                           Neurokirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital

 

Onkologi
Benedikte Hasselbalch                 Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
Charlotte Haslund                       Onkologisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital

Slavka Lukacova                         Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
Steinbjørn Hansen (sekretær)      Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

 

Dansk Center for Partikelterapi

Aida Muhic                                 Onkologisk Afdeling, Rigshospitalet
 

Patologi

Benedicte Parm Ulhøi                   Neuropatologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

David Scheie                               Patologiafdelingen, Neuro Team, Rigshospitalet

Jeanette Krogh Petersen               Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital

Marianne Schmidt Ettrup              Patologisk Institut, Ålborg Universitetshospital

 

Neurologi
Birthe Krogh Rasmussen              Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Dagmar Beier                             Neurologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Ditte Harboe Danielsen                Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Emilie Lund Laursen                    Neurologisk Afdeling Rigshospitalet

 

Radiologi
Rikke Beese Dalby                      Radiologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus
Vibeke André Larsen                   Radiologisk Afdeling, Rigshospitalet

 

Nuklearmedicin

Ian Law                                     Klinisk Fysiologisk & Nuklearmed. Afd, Rigshospitalet

Styregruppe DNOR


Navn                               Repræsentation            Arbejdssted

Steinbjørn Hansen            Leder af DNOR (RS)        Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Anne Kudsk Ragner          RKKP                             RKKP-syd, OUH

Henriette Engberg            RKKP                             RKKP-syd, OUH

Kelvin Gam-Jensen           RKKP                             RKKP-syd, OUH
Jane Skjøth-Rasmussen    Neurokirurgi (RH)            Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Slavka Lukacova              Onkologi (RM)                 Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Birthe K Rasmussen         Neurologi (RH)                 Neurologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

David Scheie                   Patologi (RH)                   Neuropatologisk Institut, Rigshospitalet

Rene Laursen                  Formand DNOG (RN)        Neurokirurgisk Afdeling, Ålborg Universitetshospital
Link til vedtægter for DNOG 


Link til vedtægter for DNOR