Forside

 

Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

DNOR


Link til DNOR (TOPICA)

login Region Syd

login Region Andre


Møder


23/5-24 DNOR styregruppe (Odense)

8/11-24 Bestyrelsesmøde (Kbh) kl 9-12

8/11-24 Årsmøde (Kbh) kl 13-16


Hvad er DNOG

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe er en national tværdisciplinær gruppe af fagpersoner, der arbejder med primære hjernetumorer. DNOG er organiseret i en bestyrelse med bred repræsentation og en udpeget formand og sekretær. Hertil er der flere underudvalg, som f.eks. styregruppen for DNOR og udvalg for de enkelte fagområder.


DNOG blev etableret i 2005 og fungerer nu som dansk multidisciplinær cancergruppe (DMCG) for de primære hjernetumorer.