Forside

 

Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

DNOR


Link til DNOR (TOPICA)

login Region Syd

login Region Andre

Møder


11/5-23 DMCG-Samling (Middelfart)

15/5-23 DNOR klinisk audit (Århus)

3/11-23 DNOG bestyrel.møde+årsmøde (Kbh)

Nyheder


DNOR 2022 årsrapporten er udgivet

Protonretningslinje 2022 udgivet

Gliom 2022 retningslinjen er udgivet


Hvad er DNOG

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe er en national tværdisciplinær gruppe af fagpersoner, der arbejder med primære hjernetumorer. DNOG er organiseret i en bestyrelse med bred repræsentation og en udpeget formand og sekretær. Hertil er der flere underudvalg, som f.eks. styregruppen for DNOR og udvalg for de enkelte fagområder.


DNOG blev etableret i 2005 og fungerer nu som dansk multidisciplinær cancergruppe (DMCG) for de primære hjernetumorer.