Årsrapport 2016

DNOR årsrapport viser gode behandlingsresultater i Danmark

Download årsrapport: klik her

Årsrapport 2016 rapporterer indberetning af patienter med ny diagnosticeret primær hjernetumor (gliom) i perioden 1.januar 2016 - 31.december 2016. Ét-års overlevelsen dækker dog over patienter diagnosticeret i 2015 og 2-års overlevelsen patienter diagnosticeret i 2014. Den 7. april 2017 var skæringsdato for at indlevere indberetninger medtaget i denne årsrapport. 

Igennem de seneste år er der sket en betydelig udvikling indenfor molekylær patologisk diagnostik af hjernetumorer og i 2016 er der udkommet en ny WHO klassifikation af hjernetumorer. I år er der nyoprettede indikatorer vedrørende den patologiske diagnostik, hvor der bør være et øget fokus. Ligeledes er der udfordringer i forhold til udførelse af tidligt postoperativ MR skanning, som bruges til evaluering af om der er resttumor efter operation. Der er således områder, der bør forbedres; men sammenfattende viser indikatorerne og de øvrige indsamlede data, samt tolkningerne af disse, at vi i Danmark lever op til internationalt niveau.  

No documents found.