DNOR

DNOR (TOPICA) login 
 
Deadline udskudt til
19.april 2021 kl 10
6. april 2021:
Sidste frist for indberetning
til 2019-2020 årsrapporten

Møder

4/6-21 Bestyrelsesmøde
23/8-21 National audit DNOR
3/9-21 Bestyrelsesmøde
12/11-21 Bestyrelses- + årsmøde